+359 888 948 928 | mmtravel.dupnica@gmail.com
 

ОП "Иновации и конкурентоспособност"

BG16RFOP002-2.091-0083-C01

Проект № BG16RFOP002-2.091-0083-C01 е с главна цел осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия (МСП), извършващи автобусни превози, за справяне с последиците oт пандемията COVID-19. Общата стойност е 282 400,00 лв., от които 240 040,00 лв. европейско и  42 360,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца с начало 09.12.2020 г. и край 09.06.2021 г.


BG16RFOP002-2.073-14265-C01

Проект № BG16RFOP002-2.073-14265-C01 е с главна цел преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, недостъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Общата стойност е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с начало 17.09.2020 г. и край 17.12.2020 г.